Predstavitev

Promobile d.o.o je zasebno gradbeno podjetje z več kot dvajsetletno zgodovino. Začetki podjetja segajo v leto 1991 vendar se je leta 1995 razvilo v družinsko podjetje. Naš razvoj je potekal počasi od manjših gradbenih del, izobraževanja in preučevanja tržišča do kompleksnejših projektov v obliki celovitih gradbenih del in zahtevnih sanacij objektov. Tako smo se prilagodili zaostrenim pogojem, ki vladajo v slovenskem gradbeništvu in novim zahtevam trga predvsem na področju ekološke - energetsko varčne gradnje in pa energetske sanacije obstoječih objektov.

Vizija

Podjetje želimo uveljaviti kot sinonim za kakovost in zanesljivost naših storitev. S prilagodljivostjo in učinkovitostjo želimo postati vodilno gradbeno podjetje, ki s sodobnimi gradbenimi rešitvami prispeva največ k uspešnosti vaših gradbenih projektov!

Poslanstvo podjetja je, da s svojim strokovnim znanjem, sledenjem trendom - materialom, lastno inovativnostjo, spoštovanjem dogovorjenih rokov in s konkurenčnimi cenami zadovoljimo naše kupce. Pri tem je pomembno zadovoljevanje potreb vseh zaposlenih po socialni varnosti in osebnostnem razvoju. Cilji podjetja je povečevati svoj tržni delež, poglobiti sodelovanje z naročniki ter krepiti vlogo na domačem trgu.

Na področju gradbeništva izvaja naše podjetje pretežni del projektov za znane končne kupce – investitorje. Naša želja pa je preko upravnikov, arhitektov - projektantov priti do javnih naročil (občine, šole, bolnišnice, domovi za starejše…). Velikost projektov od 1.000,00 EUR do 500.000,00 EUR.

Zgodovina

Podjetje ves čas nadgrajuje svojo ponudbo in tako pridobiva nove stranke ter njihovo zaupanje. Zavedamo se pomembnosti znanja, saj lahko to omogoči razvoj podjetja na vseh področjih. To dokazujemo tudi z neprestanim vlaganjem v izobraževanje zaposlenih.

Sočasno je prišlo do povečanja števila zaposlenih, med slednjimi predvsem zaposlitev visokokvalificiranega kadra. Število zaposlenih se je postopoma povečevalo, podjetje trenutno zaposluje 30 delavcev.

Naše vodilo je zadovoljna stranka in hkrati uspešni poslovni rezultati podjetja. Trudimo se našim naročnikom zagotoviti strokovno in kvalitetno storitev, ki pa mora biti finančno pravilno ovrednotena. Prav tako je pomemben tudi odnos do naših dobaviteljev in podizvajalcev s katerimi uspešno sodelujemo že vsa leta.

Uspešnost in zanesljivost našega poslovanja se odraža v odlični bonitetni oceni podjetja, na kar smo še posebej ponosni.

Kaj delamo?

Vgrajujemo visoko kakovostne gradbene materiale ter proizvode velikih in zaupanja vrednih slovenskih in evropskih proizvajalcev. Ob tem nudimo našim partnerjem tudi strokovne rešitve pri gradnji in sanaciji objektov ter nadzor nad delom.

Proizvajalce in proizvode skrbno izbiramo, tako da lahko vsem strankam, tako individualnim graditeljem kot tudi strokovnjakom s področja projektiranja in gradnje, ponudimo zares najboljše.

Sodobnim in praktičnim proizvodom iz naše ponudbe tudi sami globoko zaupamo, tako v smislu estetike, kot kakovosti ter navsezadnje tudi prijaznosti okolju.


Kakšno podporo nudimo našim strankam?

Strokovno tehnična služba našega podjetja za konkurenčno ceno strankam nudi svetovanje pri izbiri gradbenih materialov in opreme ter možnosti in način izvedbe posegov. Svoje usluge nudimo od natančnih popisov in ocene le teh do izdelave obračunov, gradbenih knjig, izvedbo vodenja objekta, koordinacijo del na objektu tako podjetjem kot fizičnim osebam, ki se odločajo graditi, prenavljati ali kakorkoli rekonstruirati zasebne ali javne objekte.

V primeru pridobitve dela storitev izvedbe natančnega popisa del odštejemo.

Potrebujete nadzornika pri gradnji?

Izvajamo popoln nadzor pri gradnji vašega objekta.

Prodajo in montažo tehnično zahtevnih gradbenih materialov in proizvodov izvaja naš visoko kakovosten kader, ki pokriva vsa potrebna strokovna znanja in vam poleg distribucije same, nudi tudi vse potrebno tehnično svetovanje.

Poslanstvo

Želimo izboljšati kakovost gradnje objektov v Sloveniji. Investitorje, arhitekte - projektante in gradbene izvajalce bomo oskrbovali z znanjem, gradbenimi materiali najvišje kakovosti. Naš cilj je širiti ponudbo in montažo v veliki meri Ekoloških gradbenih materialov in s tem postati najbolj strokoven monter na področju streh, fasad, toplotnih izolacij, suhomontažnih sistemov … objektov v Sloveniji. Naš trg so zahtevne stranke, ki cenijo kakovost, estetiko in trajnostni razvoj za pošten denar.

Imate vprašanje / Potrebujete pomoč ? Kontaktirajte nas