Kaj je Kemperol?

KEMPEROL se uporablja povsod tam, kjer so neizbežne profesionalne izolacijske rešitve: pri ravnih strehah, balkonih, terasah, parkirnih ploščadih in mostovih, pri TV-stolpih, vodnjakih in v notranjih prostorih, pri novogradnjah in sanacijah ali obnovah kakor tudi pri zaščiti spomenikov.

Vsi proizvodi družine KEMPEROL se nanašajo v tekočem stanju in se armirajo s flisom. Tekoče sredstvo iz umetne snovi se prilagodi vsem gradbenim danostim in strdi v homogeno, trajno elastično izolacijsko plast, ki se popolnoma zveže s podlago. Ker se kemijska reakcija »tekočega« izolacijskega sredstva« začne takoj potem, ko posamezne komponente pridejo v stik druga z drugo, konfekcionira polagalec T. večkomponentne proizvode v visoko učinkovito izolacijsko snov šele na gradbišču samem. Paleta izdelkov je dopolnjena z vsestranskimi okrasnimi in proti obrabi odpornimi uporabnimi plastmi

KEMPEROL PREDNOSTI

 • homogena izolacija kot iz enega kosa
 • neodvisen od površine oz. velikosti
 • popolna oprijemljivost s celotno površino podlage
 • trajno elastičen in prekriva razpoke
 • povezava brez problemov med staro in novo izolacijsko plastjo (npr. pri prekinitvah del, polaganju oblog le na delih površin, kasnejših povezavah prebojev ali nadgradenj)
 • vezanje vsakršnih prebojev ali nadgradenj na izolirane površine brez kalupov ali vgradnih elementov
 • sposobnost difuzije vodne pare
 • odporen proti termičnim vremenskim vplivom, odporen na svetlobo, UV-žarke in industrijsko ozračje
 • odporen na prodiranje korenin
 • dobra odpornost proti kemikalijam brez dodatnih zaščitnih plasti
 • mehansko obremenljiv zaradi vzdrževanja
 • hladno nanašanje
 • odporen na staranje
 • odporen na letalski ogenj in sevalno toploto (EN 13501)
 • trajno prožen od – 30 °C do + 90 °C v skladu z ETA
 • zelo dobro ga prenašajo skoraj vse podlage
 • hitro odporen proti dežju

KAKOVOST

Proizvodi podjetja KEMPER SYSTEM izpolnjujejo visoke zahteve glede kakovosti. Nadzirani so tako v samem podjetju kot s strani zunanjih institucij – za skoraj vse proizvode so pridobljeni preskusni certifikati, preskusna poročila in preskusni znaki domačih in mednarodnih institucij. Sproti se dopolnjujejo, podaljšujejo in obnavljajo.

OBDELAVA

Obdelava tekočih umetnih mas poteka v postopku s tremi koraki. Pri tem je treba zagotoviti, da je podlaga ustrezno obdelana in da so dela opravljena pri primernih vremenskih pogojih.

Načelo je naslednje:

1. korak: predhodno se položi 2/3 materiala,
2. korak: flis se namesti brez mehurčkov in brez gub
3. korak: naknadno se položi 1/3 materiala do nasičenosti.

kemperol kemperol kemperol
predhodno se položi 2/3 materiala flis se namesti brez mehurčkov in brez gub naknadno se položi 1/3 materiala do nasičenosti

Po ustreznih časih strjevanja je izolacija pohodna oziroma primerna za nadaljnje sloje.

PRIMERI UPORABE MATERIJALA KEMPEROL

 • ravna streha:

Ravna streha še danes sodi med gradbene elemente, ki so najbolj podvrženi poškodovanju. Vzrok so pogosto detajli, ki ne tesnijo, kot npr. priključki, preboji in nadgradnje. Gradbeni material z različnimi dilatacijskimi koeficienti, stalne menjave temperature in okoljska onesnaženost – varna izolacija mora zadovoljiti izredno visoke zahteve.

S KEMPEROL nudi KEMPER SYSTEM tržišču tekočo umetno maso, ki tudi pri najtežjih pogojih dolgotrajno varno ščiti gradbeno substanco pred poškodbami zaradi vlage.

Tekoče izolacijske snovi so v skladu s priznanim stanjem tehnike. Poimensko so enakopravno navedene v aktualnih »Strokovnih pravilih za strehe z izolacijo« (Smernice glede ravnih streh) poleg trakov iz bitumna in umetnih snovi.

 • Balkon, terasa

Balkoni in terase sodijo poleg ravnih streh med gradbene elemente s pogostimi primeri poškodovanj. Izpostavljeni na pročeljih, pogosto ne tesnijo, kajti izolacija balkona še vedno ni samoumevna. Če vlaga prodira od zunaj v gradbeno substanco, bo popravilo nujno že po nekaj letih. KEMPEROL dokazuje svoje prednosti v tesnem prostoru z vezavo na detajle, vogale in robove.

Nanašanje v tekočem stanju zagotavlja varno izolacijo do najmanjšega vogala. Material se prilagaja vsem oblikam podlage. Ker je potrebna le minimalna višina strukture in je potrebno nositi le majhno obremenitev površine, je KEMPEROL gospodarna in trajna rešitev tudi pri najbolj težavnih terenih.

V kombinaciji z izolacijsko maso skrbijo proizvodi KEMPERDUR za atraktivne površine z mnogoterimi možnostmi oblikovanja.

 • Ploščad parkirišča

Površine izpostavljene prometnim obremenitvam so še posebej podvržene mehanskim in kemijskim posegom. Sem sodijo med drugim dilatacija in krčenje zaradi izrednih temperaturnih nihanj, navpične in vodoravne obremenitve in kontakt z agresivnimi snovmi. Problematične cone nastajajo zaradi mnogoštevilnih konstrukcij, nadgradenj in možnosti uporabe.

Preverjeni izolacijski material KEMPEROL BR je bil optimiran ravno za te ekstremne zahteve in se lahko uporablja pri vseh skupinah obremenitev vključno s prometom težkih vozil. Ker je tekoči material iz umetne snovi izredno odporen proti vročini, se lahko vgradi liti asfalt s 250 °C, ne da bi se pri tem poškodovala izolacija. Kot obrabni sloji se lahko pri direktno voznih površinah poleg litega asfalta uporabljajo tudi tlaki iz vrtnih tlakovcev ali KEMPERDUR ali posip iz kvarčnega peska.

Za območja, pri katerih je zaradi gospodarske dejavnosti ključnega pomena kratek zaporni čas – kot npr. pri parkirnih hišah – nudimo obloge iz hitro reagirajočega KEMPEROL AC. Če profil zahtevanosti predpisuje obloge iz materialov brez topil, je KEMPERDUR TC primeren kot dolgoročno varno uporabni in obrabni sloj. Če se zahteva uporaba sredstev, ki ne vsebujejo topil, je ustrezen sistem za izolacijo KEMPEROL 2K-PUR skupaj s KEMPERDUR TC kot dolgotrajna uporabna in obrabna plast.

 • Notranji prostor

Topila so sestavni del večine gradbeno kemijskih proizvodov. Vedno več pa je področij, pri katerih niso zaželeni vonji, ki nastajajo pri izhlapevanju. H tem sodijo otroški vrtci, bolnišnice, notranji prostori ali poslovni prostori z delujočimi klima napravami.

Te zahteve upošteva KEMPER SYSTEM s KEMPEROL 2K-PUR. Ta tekoči material iz umetne snovi je bil razvit specialno kot izolacijski material brez topil za občutljiva področja uporabe. Za okras in za zaščito izolacije je primeren KEMPERDUR Deko 2K, ki ne vsebuje topil. Kot univerzalna uporabna in obrabna plast KEMPERDUR TC dopolnjuje sistem brez topila. KEMPERDUR TC je mogoče uporabiti tudi brez izolacije, če profil zahtev to predvideva.

Z izolacijsko plastjo KEMPEROL 022 je bila specialno za uporabo v skladu z ETAG 022 razvita nova tekoča izolacijska masa brez topil. Izolacijska masa KEMPEROL 022 se uporablja za stenske in talne površine v prostorih z vodovodno napeljavo z direktno ali indirektno izpostavljenostjo in talnim odtokom. Primerna je za privatne kopalnice kakor tudi za kopalnice v hotelih, opremo za prhanje, pomivalnice ali pralnice.

Imate vprašanje / Potrebujete pomoč ? Kontaktirajte nas